Føll- og åringsutstilling

Føll- og åringsutstilling

Føll- og åringsutstilling, Stavsmartn 2022 Igjen ønsker vi velkommen til årets føll- og åringsutstilling på Stavsplassen under Stavsmartn 2022. Føll- og åringsutstillingen har vært en del av martnsprogrammet i mange år, og er en viktid del av aktiviteten i Stallringen...