Planleggingen for årets Stavsmartn er i full gang, og vi kan love en martn med masse opplevelser.