Parkering

Under Stavsmartn er det gratis parkering.

Det er parkeringsplass på jordet vest for Stavsplassen og grusplassen sør for Stavsplassen.

Følg skilting til parkering, og følg innstrukser til våre trivlige parkeringsvakter. Det er to innganger til martnsområdet, så det er kort vei å gå uansett hvor du parkerer.