Kunstutstilling

Velkommen til kunstutstilling

Hvert år siden 2000 har det vært kunstutstilling tilknyttet Stavsmartn. Kunstutstillingen ble i 2011 flyttet fra Aktivitetssenteret (tidligere i Moksaparken) til Fonstadbygningen, som i 2012 fikk nyoppusset galleri i 2. etasje. 

Kunstutstillingen er en salgsutstilling, og det er nye kunstnere hvert år. 

Utstillingen åpner fredag kveld en uke før Stavsmartn og holder åpent fredag, lørdag og søndag, før det åpnes til Stavsmartn igjen. 

Åpning 13. oktober 2023 kl. 19:00

Åpent lørdag 14. oktober 12:00 - 19:00, søndag 15. oktober 12:00 - 17:00, og 20. - 22. oktober i Stavsmartns åpningstider.

Galleriet i 2 etg. i Fonstadbygningen, Stavsplassen, Tretten

"HémSTAVn"

Årets kunstutstilling på Stavsmartn 2023


«Hémstavn»
betyr bosted, fødested eller hjemsted, og for årets kunstnere – alle tidligere martnskunstnere med lokal tilhørighet, er det nettopp som å komme hjem når de igjen er representert i årets kunstutstilling på Stavsmartn. I kunstutstillingen presenteres verker fra to avdøde Tretten-kunstnere og seks aktive kunstnere, som gjennom sitt arbeid har bidratt – og fortsetter å bidra – til å forme kunstlandskapet i Gudbrandsdalen.

 

Vi samler åtte av dalens fremste kunstnere under samme tak:
Vegard Stalsberg, Arve Hagen, Jørn Hagen, Tone Hagen,
Annemor Rivertz Torgersen, Marit Thompson Engen,
Jens G. Petersen og Ståle Blæsterdalen.

 

Vegard Stalsberg

Vegard Stalsberg (f. 1949, d. 2015) var en billedkunstner fra Tretten, med utdanning fra Statens håndverks- og kunstindustriskole (1972 – 76, radérklassen 76 – 77) og Statens kunstakademi i Oslo (1977 – 82). Ved siden av å være skapende kunstner, delte han av sitt brennende engasjement for kunsten i jobben som lektor ved Nansenskolen på Lillehammer.

Stalsberg brukte sitt eget liv som utgangspunkt for kunsten, og hentet også mye inspirasjon fra de lokale omgivelsene. Om Stalsbergs kunstnerskap skriver forfatter Arvid Møller i boka Vegard Stalsberg – et kunstnerportrett (s. 109):

«Vegard Stalsberg sto – og står – i en sterk tradisjon som «gudbrandsdalsmaler».

«…..den vanlige mann og kvinne med interesse for billedkunst, vil vurdere Vegard Stalsberg ikke bare som en av fornyerne av gudbrandsdalstradisjonen i norsk malerkunst, men som en av denne tradisjonens fremste representanter».

Vegard Stalsberg deltok i en lang rekke utstillinger, deriblant som martnskunstner i 2002 og 2012.

Tresnitt: «Familien»

Maleri: «Skumring»

Arve Hagen

Arve Hagen (f. 1919, d. 2006) fra Tretten var utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1937 – 40) og Statens Kunstakademi (1945 – 46). Han gikk også i lære hos Henrik Sørensen og Georg Jakobsen.

 

Som billedkunstner var det maleriet Arve Hagen var mest opptatt av og fordypet seg i. Hans motivkrets var nære og enkle hverdagslige naturformer og vær. Det karrige landskapet rundt hytta på Ner-Åsta i tidlig vår, når grønnfargene nede i bygda ble for intense. De enkle trestammene på Rande når snøen kom. Tematikk og motivkrets var ofte den samme, men med variasjon i stemning og lysforhold. Hagen var en naturlyriker med god forståelse for komposisjon og fargeklanger, formforenkling og abstraksjon. Han var også en svært god tegner og likte å arbeide med kull fra peisen, og var været litt ustabilt, var aldri akvarellfargene langt unna.

 

Hagen deltok på et stort antall utstillinger gjennom karrieren, deriblant på den aller første martnsutstillingen i år 2000. Kunstutstillingen var da en vandreutstilling, hvor Hagens verker ble stilt ut sammen med kunst fra Øyer kommunes vennskapskommuner i Norden. Han var også representert på martnsutstillingen sammen med sin datter Tone i 2017.

 

Maleri: «Ved Djupen».

Jørn Hagen

Jørn Hagen (f. 1959) arbeider med kamerabasert kunst, og som kommersiell fotograf. Som fotokunstner eksperimenterer han med forskjellige teknikker, materialer og presentasjonsformer.

 

Hagen arbeider idébasert, ofte tematisk i serier og er opptatt av forenkling og abstraksjon. Uttrykkene varierer fra det rene og ærlige fotografiet i svart/hvitt til avfotograferinger av iscenesatte hendelser og stemninger. Han ønsker å skape bilder som gir gjenkjennelse hos betrakteren og som gir åpning for fortolkning og utvidelse gjennom betrakterens egen historie.

 

Jørn Hagen har vært martnskunstner to ganger tidligere: med separatutstilling i 2003, og sammen med Kari Mølstad i 2014.

 

Bilder: «I samme båt» (øverst), «Får og en hund» (nederst).

Tone Hagen

«Å synliggjøre det usynlige».

Tone Hagen (f. 1970) er en billedkunstner fra Tretten, med utdanning fra Universitetet i Oslo (1979) og Kunsthøyskolen i Oslo (1980 – 1985). Hun er også lektor i kunstfag ved Asker kunstfagskole.

 

Tone Hagen arbeider med maleri, i en kombinasjonsteknikk med akryl og tynne sjikt med epoksy iblandet fargepigment på mdf-plater. Tematikken i arbeidene baserer seg i stor grad på hennes interesse for mikroorganismer, mikrober og nedbrytningen av disse i naturen. Maleriene gir tvetydige assosiasjoner til natur, lavalandskap og ulike former for mikrober sett gjennom et mikroskop. Hun er opptatt av en forenklingsprosess angående motiv og uttrykk. Det som brytes ned i naturen, døden, men også livet som kommer tilbake og gjenskapes, Memento mori.

«Det finnes 40 millioner bakterieceller i et gram jord, og en million bakterieceller i en milliliter ferskt vann. Det er ca ti ganger flere bakterieceller enn menneskeceller i en menneskekropp».

 

Tone Hagen har vært martnskunstner to ganger tidligere: med separatutstilling i 2008, og sammen med sin far, Arve Hagen, i 2017.

Annemor Rivertz Torgersen

Annemor Rivertz Torgersen (f. 1946) vokste opp på Nesøya i Asker. Hun har sin bakgrunn i musikken, med musikkartium ved Hartvig Nissen skole og musikkstudium ved University of British Columbia i Vancouver, Canada. Hun har arbeidet som musikkpedagog i Øyer, hvor hun har vært bosatt i 47 år.

 

Annemor Rivertz Torgersen har arbeidet som billedkunstner på heltid de siste 30 årene, og har deltatt på en rekke kollektive og separate utstillinger i inn- og utland. Hun er innkjøpt av Øyer kommune, Staten, Oppland Fylkeskommune, Dynal AS og Bahai Norge. I tillegg har hun illustrert bøker, utgitt en barnebok (Mukkans eventyr, 2017), samt et maleri til plakater og gavekort solgt til inntekt for nytt orgel i Øyer kirke.

 

Annemor Rivertz Torgersen har vært martnskunstner to ganger tidligere: med separatutstilling i 2004 og sammen med Marit Thompson Engen i 2013.

Marit Thompson Engen

Marit Thompson Engen (f. 1944) er grafiker og tegner, og er bosatt i Øyer. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1962 – 66) og Statens lærerskole i forming (1967– 68).

 

Marit Thompson Engen har vært martnskunstner to ganger tidligere: med separatutstilling i 2007, og sammen med Annemor Rivertz Torgersen i 2013.

Jens G. Petersen

Jens G. Petersen er en billedkunstner fra Øyer. Hans bilder er naturalistiske, men med klare abstraheringstendenser. Petersen tar utgangspunkt i synsopplevelser og naturinntrykk, og har som mål å skape bilder som kan formidle en opplevelse. Å bo og virke i Gudbrandsdalen har ført til et naturbetraktende maleri. Vakre landskap, særlig ikledt vinterdrakt, er et gjennomgående motiv i hans verker.

 

Jens G. Petersen har vært martnskunstner to ganger tidligere: med separatutstilling i 2006, og sammen med Kari Sund i 2015.

Ståle Blæsterdalen

Ståle Blæsterdalen (f. 1951) er en billedkunstner fra Folldal, med utdanning fra malerlinja ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1972 – 76) og grafikklinja ved Statens kunstakademi (1977 – 82).

 

Blæsterdalen arbeider hovedsakelig med tresnitt, men også med tegning, collage og skulptur. Som bakgrunn for bildene i årets utstilling er innlevelse, intuisjon og natur, og  følelsen av at det er noe usynlig som det er viktig å synliggjøre.

 

Ståle Blæsterdalen har vært martnskunstner to ganger tidligere: med separatutstilling i 2005, og sammen med Geir Kleppan i 2016.

Lurer du på noe?

Send oss en melding!

7 + 4 =