Knivkonkurranse

Fredag 18. oktober - søndag 20. oktober

Stavsmartn inviterer til knivkonkurranse

Det konkurreres i to klasser: «brukskniv» og «åpen klasse». 

Knivene kan sendes til:

Stavsplassen SA, Kongsvegen 1638, 2638 Tretten

Knivene må være postlagt innen 30. august.

Deltakeravgift pr. kniv: kr. 300,- betales til
Stavsplassen SA, Kongsvegen 1638, 2638 Tretten,
kto. 2095 53 19118 og merkes «Kniv».

Deltagerne kan levere maks to kniver i hver klasse.

I klasse brukskniv legges det stor vekt på bruksverdien på kniven.

Et ark med navn og adresse legges løst i innpakningen.
Legg også ved opplysninger om materialer og knivsmed.
Alle deltakere får skriftlig bedømmelse.

Det deles ut diplom for 1., 2. og 3. premie, pluss hederlig omtale.

Under martnsdagene stilles knivene ut på Knivtorget, og en kniv stemmes fram til «Årets kniv». Knivmakere inviteres til å ta med egne kniver til Knivtorget for å få dem bedømt utenfor konkurranse, og få råd om materialer og teknikker.

Knivtorget, Hippodromen, Stavsplassen