BokSTAVen

Velkommen til BokSTAVen

– Pokpub for lesehester og andre interesserte!

BokSTAVen ble første gang arrangert i 2006. Intensjonen har alltid vært å lage et litterært program og lage god stemning, skape interesse for bøker og trekke littertur interesserte folk til Stavsmartn. Rammen rundt arrangementet er bokbad/bokpub der en forfatter blir intervjuet eller «bokbadet». 

21. oktober 2023

15:00

Puben i Fonstadbygningen

Gratis inngang for martnspublikum